Случвало ли ви се е, докато чакате на светофара да чуете неприятен щум, идващ изпод капака на автомобила, който току-що е потеглил на зелена светлина. Произходът на този шум може да се обясни само по един начин – неправилно превключване на предавките на двигателя. Тук най-вероятно не става въпрос за единична грешка, а за хронична болест, предвещаваща кончината на скоростната кутия на автомобила. За да се избегне механичното триене и натоварване, което се получава при смяната на предавките служат синхронизаторите за двигатели. Тези устройства съответно обслужват процеса по синхронизиране на автомобилния двигател.

Сред най-сериозните операции по подръжката на автомобила се нарежда именно синхронизирането на двигателя. Тази дейност изисква добра техническа подготовка, точност и търпение. Както и оборудването със съответните инструменти за зацепване на двигатели.

Какво сам по себе си представлява процесът синхронизиране на двигателя? Това е привеждане в съответните норми на количеството и качеството на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. По време на експлоатацията на двигателя детайлите в него се износват. Когато към това прибавим и допустимите отклонения при производството и монтирането на детайлите, възниква разлика между количествата гориво и въздух, които попадат във всеки цилиндър. Това може да причини сериозни проблеми – спадове на напрежението и слаба тяга на двигателя. В най-лошия случай това може да доведе и до повреда на буталата на двигателя.

Превключването на предавките на автомобилния двигател се съпровожда с удари между зъбците на зъбчатите колела, което бързо води до тяхното износване. За да се намали механическото въздействие върху зъбчатите колела, както и шумът, който се появява вследствие на ударите по зъбците при превключване на предавките се използват синхронизаторите за двигатели. Тяхна основна задача е да изравнят периферните скорости на работещите зъбчати колела.

Синхронизаторите за двигатели обслужват колелата на предавките, които се превключват най-често. Поради тази причина предавките на заден ход при повечето автомобили не разполагат със синхронизатори за двигатели, тъй като те се използват сравнително рядко при експлоатация на машината.

Съвременните производители на леки автомобили по правило оборудват всички предавки за преден ход със синхронизатори за двигатели.

Можете да проверите за зацепване на двигатели в магазина на TOPTUL.

Pin It