Твърдението можем да го тълкуваме като правилно както в личния живот, така и в работата.
Не винаги упоритостта и работливостта водят до успех. Понякога трябва и да се мисли.
Много е важно да се направи разграничаване между упоритост и креативност.

Също е важно да знаете, че днес една мъничка идея би могла да оправи бъдещето на Вас и на пет поколения във Вашият род.

Единствено се иска ум. Чрез съветите на IgriNaUma.com Вие ще можете да откриете нови идеи и възможности, ще можете да накарате мозъкът да заработи на пълни обороти и това ще помогне във вашата производителност, продуктивност.

 

Pin It